ZMOS:Združenie požaduje zvýšiť kvalitu verejných vodovodov


Dátum: 13.03.2022

Obrázok k aktualite ZMOS:Združenie požaduje zvýšiť kvalitu verejných vodovodov

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje zmeny v Partnerskej dohode, na ktorú sa viaže čerpanie nových eurofondov. Združenie celkovo k Partnerskej dohode na roky 2021 až 2027 uplatnilo 14 pripomienok. Medzi očakávané výsledky ZMOS požaduje zvýšiť kvalitu verejných vodovodov a infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov. Informoval o tom ústredný riaditeľ ZMOS Michal Kaliňák v tlačovej správe.

ZMOS medzi pripomienkami požaduje podporu malých obcí a vidieckych oblastí tak, aby sa dosiahol rovnomerný rozvoj celého územia krajiny prostredníctvom podpory rozvoja vidieckych oblastí s ohľadom na ich špecifický rozvojový potenciál. ZMOS zároveň požaduje špecifikovať administratívnu podporu pre samosprávy na subregionálnej úrovni,, aby sa takéto územie dočkalo podpory tak, ako v prípade navrhovanej podpory administratívnych kapacít pre územia Udržateľného mestského rozvoja.

ZMOS požaduje tiež detailnejšie vymedzenie komplementarity a spolupráce s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka. Pri metodike výpočtu alokácie trvá na tom, aby sa brala do úvahy Koncepcia územného rozvoja Slovenska.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu