ZMOS upozorňuje na ohrozenie cezhraničného rozvoja


Dátum: 17.12.2021

Obrázok k aktualite ZMOS upozorňuje na ohrozenie cezhraničného rozvoja
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s návrhom spolufinancovania Európskych investičných a štrukturálnych fondov tak, ako to navrhuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. V zmenách pravidiel spolufinancovania vidí ohrozenie cezhraničného rozvoja.

"Zvýšenie miery spolufinancovania cezhraničných projektov z aktuálnych piatich na desať percent pri zachovaní desaťpercentného podielu štátneho kofinancovania vnímame ako prejav nezáujmu centrálnej vlády finančne participovať na širokej škále cezhraničných aktivít s preukázateľnými pozitívnymi sociálnymi, ekonomickými aj komunitnými aktivitami," tlmočil postoj ZMOS-u jeho hovorca Michal Kaliňák. Samosprávne združenie požaduje zachovanie doterajšej miery spolufinancovania žiadateľov, ktorými sú aj mestá a obce. "Okrem toho požadujeme analýzu dôvodov pre nezáujem o čerpanie cezhraničných projektov Slovensko - Rakúsko, keďže o ostatné eurofondy v rámci cezhraničia je mimoriadne veľký záujem. Spomínaná analýza by mala byť porovnaním dôvodov a príčin, aby sa podobné chyby už neopakovali," vysvetlil Kaliňák.

ZMOS zvýrazňuje nevyhnutnosť zapojiť samosprávy do diskusie o predpisoch, ktoré menia systém čerpania eurofondov v rámci cezhraničných projektov. Poukazuje pritom na to, že až 36 okresov zo 79 je situovaných v prihraničí, pričom v nich žije 48 percent obyvateľov SR. Súčasný prístup štátu združenie chápe ako krok, ktorý nepodporí proces znižovania regionálnych rozdielov a skvalitňovania verejných služieb prostredníctvom cezhraničných projektov, naopak, bude mať skôr opačný efekt.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu