ZMOS sa prihlásilo sa k podpore kohéznej politiky v programovom období 2021 - 2027


Dátum: 04.06.2020

Obrázok k aktualite ZMOS sa prihlásilo sa k podpore kohéznej politiky v programovom období 2021 - 2027
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa prihlásilo k podpore kohéznej politiky v budúcom programovom období 2021 – 2027, a to pripojením sa k iniciatíve Kohézna aliancia. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák.
      "Chceme tak zvýrazniť záujem na európskej podpore aktivít smerujúcich k znižovaniu regionálnych rozdielov a využívaniu eurofondov na opatrenia, ktoré samosprávy v maximálnej miere potrebujú," uviedol Kaliňák.
      V súčasnosti tvorí podľa neho kohézna politika jednu tretinu rozpočtu EÚ a zároveň znižuje regionálne rozdiely, vytvára pracovné miesta, otvára nové obchodné príležitosti a zaoberá sa hlavnými globálnymi otázkami, ako sú zmena klímy a migrácia. "#CohesionAlliance je koalíciou tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí byť aj naďalej pilierom budúcnosti EÚ," priblížil Kaliňák. Dodal, že iniciatíva vyžaduje, aby sa rozpočet EÚ po roku 2020 posilnil, zefektívnil, zviditeľnil a sprístupnil kohéznu politiku pre všetky regióny EÚ od národných, regionálnych a miestnych samospráv po malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, školy, univerzity, kultúrne organizácie.
      Ako ďalej informoval, aliancia bola vytvorená na základe spolupráce Európskeho výboru regiónov s poprednými európskymi združeniami miest a regiónov (CEMR – Rada európskych obcí a regiónov, Eurocities, AER – Zhromaždenie európskych regiónov, AEBR – Asociácia európskych hraničných regiónov, CALRE – Konferencia európskych regionálnych zákonodarných zhromaždení, CPMR – Konferencia okrajových prímorských regiónov). "Iniciatíva pokrýva 97 percent európskej populácie. Partnerom iniciatívy je zatiaľ 121 regiónov, 95 miest, 40 okresov, 46 národných združení miest a obcí, 35 európskych asociácií a 10.619 jednotlivcov v rámci EÚ. Spolu je to približne 12.000 partnerov," spresnil s tým, že partnerom sú napríklad partnerské združenia ZMOS-u z Českej republiky, Maďarska, Švédska, Fínska, Litvy a Holandska.
      Podľa Kaliňákových slov pripravila koalícia partnerov Kohéznej aliancie „Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy“, ktoré má v súčasnosti podobu návrhu, finálnu verziu zverejnia v nasledujúcich dňoch, pred zasadnutím Európskej rady, ktoré sa uskutoční 19. júna.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu