ZMOS pripomienkovalo partnerskú dohodu k novým eurofondom, chce podporu obcí


Dátum: 14.03.2022

Obrázok k aktualite ZMOS pripomienkovalo partnerskú dohodu k novým eurofondom, chce podporu obcí
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) poslalo 14 vecných a technických pripomienok k partnerskej dohode k novým eurofondom na roky 2021 - 2027. Informoval o tom riaditeľ kancelárie ZMOS-u Michal Kaliňák. Samosprávam sa medzi inými nepozdáva nedostatočná formulácia "regionálneho rozvoja" a chcú aj podporu malých obcí a vidieckych oblastí.

"V návrhu partnerskej dohody sa nevenuje dostatočná pozornosť rozvoju vidieka," skonštatoval Kaliňák. ZMOS preto požaduje špecifikovať v politických cieľoch a ich jednotlivých opatreniach sféry, v ktorých sa nájdu malé obce a lokálni aktéri. V súčasnom období mali podporu zabezpečenú prostredníctvom opatrenia pre miestny prístup vedený komunitou.

ZMOS tiež požaduje podporu malých obcí a vidieckych oblastí prostredníctvom viacerých nástrojov, ktoré Slovensko využívalo aj v doterajšom eurofondovom období.
      Samosprávy vyzdvihujú aj potrebu podpory administratívnych kapacít v širšom území. Požadujú špecifikovať administratívnu podporu pre samosprávy na subregionálnej úrovni, na mysli majú územie mimo udržateľného mestského rozvoja (UMR). Chcú tým dosiahnuť, aby sa aj iným územiam dostalo podpory.
      "V zmysle chýbajúcej špecifikácie podpory rozvoja vidieka a malých obcí ZMOS tiež požaduje detailnejšie vymedzenie komplementarity a synergie s Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v jednotlivých politických cieľoch," dodal Kaliňák. Partnerská dohoda podľa neho neodráža dostatočne rozvoj vidieckeho územia, preto treba špecifikovať podrobnejšie práve túto synergiu so spomínaným fondom.
      Samosprávy žiadajú aj podporu spolupráce miest zmenou metodiky výpočtu alokácie. Chcú, aby sa pri výpočte alokácie pre UMR brala do úvahy koncepcia územného rozvoja Slovenska namiesto vychádzania z technokratického prepočítavania váhy na jedného obyvateľa pri určovaní výšky alokácie podľa veľkosti sídla a neberúc do úvahy jeho mestský charakter. "To nie je obhájiteľné a znevýhodňuje to niektoré menšie mestá v blízkosti jadrových sídel," povedal Kaliňák.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu