Zmluva o poskytnutí NFP – vzor CKO


Dátum: 06.08.2021

Obrázok k aktualite Zmluva o poskytnutí NFP – vzor CKO
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP spolu s jej prílohami je vypracovaný Centrálnym koordinačným orgánom.
Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú uzatvárané medzi RO pre IROP a prijímateľmi zohľadnia špecifické podmienky poskytnutia pomoci definované v prípade príslušnej investičnej priority, resp. špecifického cieľa IROP (napríklad použitý systém financovania projektov, periodicitu zasielania priebežných monitorovacích správ, ukazovatele na úrovni projektu a pod.).
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Skočiť na hlavné menu