Zmeny vyzvaní


Dátum: 21.12.2020

Obrázok k aktualite Zmeny vyzvaní
Vážení prijímatelia z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, dovoľujeme si Vás informovať o nasledovných zmenách vyzvaní na projekty technickej pomoci, zverejnených dňa 21.12.2020 na webovom sídle OP TP https://www.optp.vlada.gov.sk/19449-sk/vyhlasene-otvorene-vyzvania/, v časti Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené otvorené vyzvania. Zmena je účinná od 23. 12. 2020.
 
• Informácia o zmene č. 9 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1
• Informácia o zmene č. 5 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-5 s názvom Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania 1
• Informácia o zmene č. 7 vyzvania č. (kód) OPTP-P02-SC1-2016-6 s názvom Vývoj a prevádzka informačných systémov pre monitorovanie EŠIF
• Informácia o zmene č. 7 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC2-2016-7 s názvom Realizácia aktivít pre zabezpečenie informovania a publicity 1
• Informácia o zmene č. 5 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“
• Informácia o zmene č. 7 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 s názvom Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“
• Informácia o zmene č. 4 vyzvania č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“
• Informácia o zmene č. 5 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“
• Informácia o zmene č. 6 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“
• Informácia o zmene č. 5 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2
• Informácia o zmene č. 2 vyzvania č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-17 s názvom „Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2“
• Informácia o zmene č. 2 vyzvania č. (kód) OPTP-P02-SC1-2018-18 s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita subjektov zapojených do EŠIF, informačno-komunikačné technológie 2“.
 

Skočiť na hlavné menu