Zmena v aktuálne platných vzoroch Zmluvy o poskytnutí NFP a interného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP


Dátum: 05.06.2018

Obrázok k aktualite Zmena v aktuálne platných vzoroch Zmluvy o poskytnutí NFP a interného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP
Na webovom sídle OP TP http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/ bude (najneskôr do 05.06.2018) zverejnená „Zmena v aktuálne platných vzoroch Zmluvy o poskytnutí NFP a interného Rozhodnutia o schválení ŽoNFP“.
Zmena v aktuálne platných vzoroch od 1_6_2018
Skočiť na hlavné menu