Zmena loga RO - publicita


Dátum: 19.01.2023

Obrázok k aktualite Zmena loga RO - publicita
Vážení prijímatelia NFP,

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (RO) zmenilo názov na Ministerstvo dopravy SR.
Je potrebné do ďalších výstupov v rámci publicity zakomponovať už nové logo RO. Ide o plagáty, pútače, tabule, web, informačné výstupy apod. RO v tejto súvislosti nebude aktualizovať Manuál pre informovanie a komunikáciu (MIaK), ani Dizajn manuál (DM). Vizuály v Dizajn manuáli sú platné, len je potrebné vymeniť v nich pri výrobe grafických návrhov logo RO. Aktuálne logo RO, ako aj platný MIaK a DM nájdete tu: https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
 
 Zmena neplatí retrospektívne.

obrazok new
 
dalsi obrazok
Ak by ste potrebovali posúdiť Vaše grafické návrhy alebo inak poradiť, sme tu pre vás na info@vyskumnaagentúra.sk alebo nám môžete napísať aj do Komunikačnej platformy MS Teams.
 
Tím informovania a komunikácie VA
 

Skočiť na hlavné menu