Zmena e-mailových adries pre CKO


Dátum: 01.06.2016

Obrázok k aktualite Zmena e-mailových adries pre CKO
Od 1. Júna 2016 z dôvodu odčlenenia sekcie CKOKancelárie podpredsedu vlády pre investície a vzniku nového úradu dôjde k zmene tvaru emailových adries pracovníkov týchto organizačných útvarov.
Preto je od tohto dňa potrebné pri ďalšej elektronickej komunikácii s nimi adresovať maily na ich nové mailové adresy v tvare meno.priezvisko@vicepremier.gov.sk
 

Skočiť na hlavné menu