Zmena č. 9 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 9 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-14
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 9 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-14 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2“ zverejneného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.

Skočiť na hlavné menu