Zmena č. 8 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-11


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 8 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2016-11
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 8 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“ zverejneného dňa 15. 12. 2016 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.

Skočiť na hlavné menu