Zmena č. 7 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2017-13


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 7 vyzvania č. OPTP-P02-SC1-2017-13

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 7 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P02-SC1-2017-13 s názvom „Vývoj a prevádzka informačných systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF“ zverejneného dňa 03. 03. 2017 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.


Skočiť na hlavné menu