Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-17


Dátum: 02.05.2022

Obrázok k aktualite Zmena č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-17
Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc informuje o zmene č. 5 vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-17 s názvom „Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2“ zverejneného dňa 14. 12. 2018 na webovom sídle OP TP. Zmena je účinná od 03. 05. 2022.
Skočiť na hlavné menu