Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane


Dátum: 23.09.2022

Obrázok k aktualite Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane

Názov: Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
SKCZ_Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na slovenskej a českej strane_Folkušová-Blatnica

Krátky popis: Bezpečnejšie cesty a ľahší prístup ku kultúrnym pamiatkam! Vďaka cezhraničnému projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane Žilinský kraj zrekonštruoval takmer 18 km ciest, ktoré zjednodušia prístup ku kultúrnym pamiatkam. Rekonštrukciou sa odstránili výtlky na cestách, zamedzilo sa ich podmývaniu a zvýšila sa bezpečnosť cestnej premávky, čo výrazne zvýšilo komfort obyvateľov a návštevníkov kraja. V rámci projektu sa obnovili cesty v každom z piatich regiónov Žilinského kraja:
V regióne Turca - tri úseky v katastroch Sklabine, Blatnice, Folkušovej a Mošoviec v celkovej dĺžke takmer 5,5 km
Na Kysuciach - časť cesty v Novej Bystrici
Na hornom Považí - takmer tri km ciest v Kotešovej, Svederníku a Žiline-Závodí
Na Liptove - tri úseky v Pribyline a Liptovskej Teplej
Na Orave vo Vyšnom Kubíne, Osádke, Malatinej a Zuberci
Súčasťou projektu bola aj komplexná modernizácia interiéru kaštieľa v Oščadnici, v ktorom sídli Kysucká galéria.
SKCZ_Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na slovenskej a českej strane_Kaštieľ Oščadnica_2
Prijímateľ:  Žilinský samosprávny kraj, Moravskoslezský kraj

Celkové oprávnené náklady projektu:  3 696 869,31 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   3 142 338,90 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 322 815,22 EUR (ŠR SR)
SKCZ_Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na slovenskej a českej strane_cesta Sklabiňa
Vlastné zdroje:  208 279,34 EUR

Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Doba realizácie projektu: máj 2018 – október 2021
 
 
Skočiť na hlavné menu