Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny


Dátum: 06.05.2022

Obrázok k aktualite Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny
Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny

Krátky popis: Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie dopravnej dostupnosti lokalít s kultúrnymi a prírodnými pamiatkami v prihraničnom regióne Bošáckej doliny prostredníctvom rekonštrukcie cesty prepájajúcej zaujímavosti v tomto území. Ide o rekonštrukciu cesty č. III/1223 Zemianske Podhradie – Nová Bošáca v úseku 7,420 – 11,515 km a rekonštrukciu cesty III/06124 v uzlovom úseku č. 1 „Bošácká“ 0,000 km – 3,508 km. Úsek na slovenskej strane začína na hranici obce Zemianske Podhradie a končí v obci Nová Bošáca. Dĺžka tohto úseku je 4,095 km. Úsek na českej strane začína na štátnej hranici so Slovenskou republikou a končí na križovatke s cestou III/4984. Dĺžka rekonštruovaného úseku je 3,508 km. Komunikácie III/1223 a III/06124 priamo prepájajú územie Bošáckej doliny. Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je 7,603 km. Realizáciou spomínaných investičných aktivít sa zlepšila dostupnosť územia k prírodným a kultúrnym pamiatkam a zároveň sa zvýšila atraktívnosť územia pre návštevníkov a obyvateľov regiónu.
SKCZ_Zlepsenie_dostupnosti_Bosackej_2
Prijímateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková

Celkové oprávnené náklady projektu:  2 846 980,10 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   2 419 933,07 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 203 706,75 EUR (ŠR SR)

Vlastné zdroje:  182 844,66 EUR
SKCZ_Zlepsenie_dostupnosti_Bosackej_doliny_1
Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Doba realizácie projektu: marec 2021 - apríl 2022

 
Skočiť na hlavné menu