Zlaté Moravce:Múzeum získalo dotáciu na modernizáciu expozície rodu Migazziovcov


Dátum: 19.02.2023

Obrázok k aktualite Zlaté Moravce:Múzeum získalo dotáciu na modernizáciu expozície rodu Migazziovcov
Ponitrianske múzeum v Nitre pripravuje modernizáciu stálej expozície rodu Migazziovcov v múzeu v Zlatých Moravciach. Na jej realizáciu múzeum získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri projektov predstavuje výška dotácie 172.098 eur, čo je 95 percent z celkových oprávnených výdavkov projektu vyčíslených na 181.156 eur. Prijímateľ dotácie má zabezpečené zdroje päťpercentného spolufinancovania projektu vo výške 9058 eur a zároveň sa zaviazal zabezpečiť zdroje financovania na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu.

Realizácia modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia stálej expozície rodu Migazziovcov v múzeu v Zlatých Moravciach by sa mala začať v marci tohto roka a trvať by mala desať mesiacov. Jej ukončenie je naplánované na december tohto roka. Priniesť by mala zvýšenie kvality poskytovaných služieb, ale aj zvýšenie úrovne hygienických štandardov v kultúrnej inštitúcii.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu