Zlaté Moravce: V blízkosti autobusovej stanice vznikne oddychová zóna


Dátum: 23.05.2021

Obrázok k aktualite Zlaté Moravce: V blízkosti autobusovej stanice vznikne oddychová zóna
V blízkosti zlatomoraveckej autobusovej stanice vyrastie nová moderná oddychová zóna. Umiestnená bude vedľa parkoviska na bicykle. V rámci projektu bude vybudovaný nabíjací bod pre elektrobicykle, aj samotná oddychová zóna doplnená mestským mobiliárom. „Priestor oddychovej zóny bude doplnený stojanmi na bicykle, samostatným sedením, smart lavičkou, odpadkovým košom na separovaný odpad a parkovým osvetlením,“ povedala Miroslava Kováčová, vedúca Oddelenia strategických činností na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach.

Samospráva získala na vybudovanie oddychovej zóny dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program schválilo mestu Zlaté Moravce nenávratný finančný príspevok na projekt Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v Zlatých Moravciach. Výška dotácie predstavuje 47.499 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 49.999 eur, rozdiel vo výške 2500 eur doplatí mesto v rámci povinného spolufinancovania.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu