Zlaté Moravce: Mesto pripravuje rekonštrukciu ZŠ Robotnícka


Dátum: 17.10.2021

Obrázok k aktualite Zlaté Moravce: Mesto pripravuje rekonštrukciu ZŠ Robotnícka
Mesto Zlaté Moravce plánuje zrekonštruovať Základnú školu Robotnícka v Zlatých Moravciach. Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti objektu, informoval primátor Dušan Husár. Radnica chce na financovanie projektu získať nenávratný finančný príspevok zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 1,307 milióna eur. Požadovaná výška dotácie predstavuje milión eur, zvyšných 307.133 eur predstavuje spolufinancovanie z vlastných zdrojov mesta. Predmetom projektu sú stavebné úpravy, ktorých účelom je zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií a rekonštrukcia plochej strechy, čím by sa malo dosiahnuť hlavne zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodového plášťa a výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy. Druhotnou funkciou obnovy je zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu