Žilinský samosprávny kraj plánuje zefektívniť prácu úradu a organizácií v jeho správe


Dátum: 16.11.2020

Obrázok k aktualite Žilinský samosprávny kraj plánuje zefektívniť prácu úradu a organizácií v jeho správe

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) plánuje skvalitniť systémy a zefektívniť prácu svojho úradu, ako i organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Projektom, ktorý financuje z fondov Európskej únie, sa chce tiež lepšie pripraviť na nové programovacie obdobie a pružnejšie reagovať na výzvy verejnej správy v súčasnosti.

"Projekt Inteligentný a lepší ŽSK je unikátny tým, že ide naprieč všetkými kľúčovými odbormi a oddeleniami na úrade a dotkne sa aj samotného fungovania organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorých je v súčasnosti 114," informovala ďalej hovorkyňa samosprávneho kraja Martina Remencová.
 
Efektívnejšie riadenie má ŽSK dosiahnuť prostredníctvom troch hlavných aktivít. Prvá je zameraná na podporu procesov, systémov a politík. Počíta s vytvorením strategického dokumentu pre lepšie spravovanie úradu a uplatnenia smart princípov a sociálnych inovácií, ktoré sa týkajú sociálnych služieb, zdravotníctva, školstva, kultúry a dopravy. Súčasťou je aj spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na nové sedemročné obdobie. Kraj zároveň posilní kapacity pre svoje analytické, strategické a koncepčné činnosti, zabezpečí optimalizáciu úradu a organizácií, hodnotiaci a kontrolný systém.

Druhou samostatnou aktivitou je zavedenie systému riadenia kvality podľa požiadaviek medzinárodného štandardu ISO 9001. Projekt prostredníctvom svojej tretej aktivity podporuje aj vzdelávanie zamestnancov ŽSK. "Vedenie kraja a projektový tím si dobre uvedomujú, že základom úspechu kraja sú jeho ľudia, interní i externí zamestnanci, preto od začiatku projektu pristupujú v otázke vzdelávania a rozvoja zamestnancov Úradu ŽSK na naše pomery vcelku ojedinelým a nekonvenčným prístupom, snahou osloviť a zaujať k participácii na projekte každého jedného zamestnanca," priblížil Branislav Jovankovič, manažér aktivity vzdelávanie a konzultant projektu.

S realizáciou aktivít začala krajská samospráva v máji tohto roka, financuje ich z programu Efektívna verejná správa. Termín ukončenia projektu naplánovali na október 2022. Celkové náklady predstavujú 2.469.633,30 eura.

​Zdroj: TASR


Skočiť na hlavné menu