Žilinská radnica chce za viac ako 300.000 eur zrevitalizovať areály štyroch škôl


Dátum: 03.07.2021

Obrázok k aktualite Žilinská radnica chce za viac ako 300.000 eur zrevitalizovať areály štyroch škôl
Žilinská radnica chce za viac ako 300.000 eur zrevitalizovať areály niektorých žilinských škôl. Žiadosti o nenávratný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) schválili tento týždeň poslanci žilinského mestského zastupiteľstva.

Ako informoval hovorca Žiliny Vladimír Miškovčík, počas stavebných prác sa obnovia areály Materskej školy Trnavská, Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda a vybuduje sa školská  záhrada v Základnej škole s materskou školou Do Stošky.

Výzva IROP, do ktorej sa mesto zapojí, je zameraná na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzaním systémových prvkov, ktoré znížia znečistenie ovzdušia a hluku.

Pripravovaný projekt vybraných areálov škôl je už piatym, ktorý mesto v oblasti zelených opatrení IROP predkladá. Predošlé aktivity boli zamerané na revitalizáciu vnútroblokov Hliny I, na uliciach Fatranská, Slovanská – Tulská a na Lannurienovom námestí.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu