ŽILINA: Krajská samospráva plánuje rekonštrukciu autobusovej stanice v Kysuckom Novom Meste


Dátum: 31.01.2022

Obrázok k aktualite ŽILINA: Krajská samospráva plánuje rekonštrukciu autobusovej stanice v Kysuckom Novom Meste

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na rekonštrukciu autobusovej stanice v Kysuckom Novom Meste. Žiadosť spoločne s povinným päťpercentným spolufinancovaním z celkových oprávnených nákladov projektu schválili krajskí poslanci na dnešnom rokovaní zastupiteľstva.

V eurofondovej výzve na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy je alokovaných 8,6 milióna eur, uzávierka ďalšieho hodnotiaceho kola je 17. februára. Celkové oprávnené náklady na projekt rekonštrukcie autobusovej stanice v Kysuckom Novom Meste boli vyčíslené na 700-tisíc eur, povinné spolufinancovanie zo strany ŽSK je 35-tisíc eur.

„V rámci projektu budú upravené priľahlé spevnené plochy, nová bude elektroinštalácia potrebná na prevádzku nástupišťa a mobiliár v bezprostrednom okolí. Pôjde o drobné stavebné úpravy bez statického zásahu do existujúcich nosných konštrukcií a bez potreby navýšenia existujúcich kapacít odvodnenia, potreby elektrickej energie a dopravy," priblížila rozsah projektu predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu