ŽILINA: Efektívnejšie riadenie kraja by mal zabezpečiť smart projekt za 2,5 milióna eur


Dátum: 15.07.2020

Obrázok k aktualite ŽILINA: Efektívnejšie riadenie kraja by mal zabezpečiť smart projekt za 2,5 milióna eur
Sedem nových pracovných miest vytvorí Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v rámci projektu na uplatňovanie princípov smart riešení v regiónoch. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová, projekt za takmer 2,5 milióna eur je hradený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Implementácia projektu sa začala v máji a ukončená by mala byť v októbri 2022.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb, a to pri dosiahnutí maximálnej efektívnosti samosprávneho kraja s využitím technologických, procesných a sociálnych inovácií. "Predchádzať tomu budú analýzy súčasného stavu verejnej správy, príprava vstupov do reformných politík a hodnotenie legislatívnych zmien na činnosť a kľúčové kompetencie kraja," podotkla Remencová.

Podmienkou získania príspevku z eurofondov bolo vytvorenie siedmich pracovných pozícií zameraných na analytické, metodické a manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja. "Našou víziou je efektívne riadenie kraja, ktoré prinesie kvalitnejšie služby pre jeho obyvateľov a napĺňanie potrieb podnikateľov. Výsledkom má byť fungujúci región, v ktorom bude život jednoduchší a lepší, čím sa stane atraktívnejším nielen pre domácich, ale aj pre investorov, zahraničných partnerov či návštevníkov regiónu," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Kraj v tejto chvíli pracuje na aktualizácii svojich strategických dokumentov a rozbieha aktivity zamerané na procesnú a organizačnú optimalizáciu či školiace aktivity pre zamestnancov. "Do projektu zapojíme všetkých zamestnancov úradu, ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Okrem toho sa pri realizácii bude uplatňovať princíp partnerstva v rámci regiónu so zapojením obyvateľstva, územných sídiel, podnikateľských subjektov, akademickej a vedeckej obce ako aj platforiem združujúcich občanov," dodal projektový manažér Róbert Závacký.​
 
Zdroj: SITA​
 
 
Skočiť na hlavné menu