ŽIAR NAD HRONOM: Samospráva chce modernizovať dom kultúry aj kultúrne centrum za viac ako 280-tisíc eur


Dátum: 13.12.2021

Obrázok k aktualite ŽIAR NAD HRONOM: Samospráva chce modernizovať dom kultúry aj kultúrne centrum za viac ako 280-tisíc eur
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom na poslednom rokovaní schválilo predloženie dvoch žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom a Domu kultúry. Ako radnica informuje na svojom webovom sídle, celková výška oprávnených výdavkov v projekte MsKC je 200-tisíc eur, žiadaná výška je 190-tisíc eur a výška spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta je 10-tisíc eur. Na obnovu divadelnej sály mesto žiada 76 345,70 eur, pričom celkové oprávnené náklady sú 80 363,89 eur a rozdiel bude mesto hradiť z vlastných zdrojov.

Projekt modernizácie MsKC sa zameriava na rekonštrukciu a modernizáciu sociálnych zariadení a na modernizáciu kinotechniky. Samospráva ho pripravila v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Obnova v Dome kultúry je zameraná na rekonštrukciu podlahy pod sedadlami v divadelnej sále, rekonštrukciu obvodových drevených stien a dvier, renováciu prednej strany pódia, výmenu pôvodných vstupných dvier za moderné automatické bezdotykové dvere a výmenu pôvodných vnútorných dvier pri kinosále za nové plastové dvere.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu