Žiar nad Hronom sa pripravuje na revitalizáciu vnútroblokov centrálnej mestskej zóny


Dátum: 10.08.2021

Obrázok k aktualite Žiar nad Hronom  sa pripravuje na revitalizáciu vnútroblokov centrálnej mestskej zóny
Ešte v máji podalo mesto žiadosť na podporu projektu Revitalizácie vnútroblokov centrálnej mestskej zóny (CZM) v meste Žiar nad Hronom. Momentálne je žiadosť v odbornom hodnotení. Súčasťou projektu je aj osadenie mobiliáru a digitálnych informačných kioskov.

Ako približuje Miloš Čerťaský z Oddelenia mestských projektov, projekt má za cieľ vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre obyvateľov mesta v centrálnej zóne a návštevníkov, zvýšením estetickej, architektonickej, hygienickej a ekologickej hodnoty riešených plôch, budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku a k celkovému zlepšeniu mikroklímy v oblasti.
V rámci projektu sa v meste vysadí zeleň, a to od tráv a trvalkových záhonov cez kríky až po vysoké dreviny. Vymenia sa asfaltové chodníky za priepustné povrchy či osadia prvky drobnej architektúry – mobiliáru,“ konkretizuje ďalej projektový manažér mesta. 

Projekt sa zameriava na štyri vnútrobloky centrálnej mestskej zóny severne od Námestia Matice slovenskej a k nim priľahlé zelené plochy na ich prepájajúcej Ulice Š. Moysesa. „Celkovo bude revitalizovaných 39 410 štvorcových metrov plôch,“ spresňuje Miloš Čerťaský s tým, že harmonogram prác projektu je nastavený na obdobie 17 mesiacov a ako naznačuje: „Projekt by mal byť ukončený na jeseň budúceho roka, čo je dostatočne dlhé obdobie na realizáciu projektu.
V riešenej oblasti je navrhnutý bezbariérový pohyb po spevnených plochách v rámci územia. Výsledky realizácie projektu budú prístupné pre všetkých obyvateľov mesta aj návštevníkov. „Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bol zohľadnený výber správnej vegetácie, použitá zeleň je vhodná do predmetného územia, pričom bolo prihliadané na nezaťažovanie obyvateľstva alergénmi a na jednoduchú údržbu drevín,“ dodáva na záver Miloš Čerťaský.

Celková suma projektu je vo výške 575 116,42 eura. Realizovať sa bude v dvoch etapách. „V prvej etape urobíme časť Moysesovej ulice od Základnej školy na Ulici Dr. Janského, vrátane všetkých vnútroblokov po námestie. Druhá etapa sa musí ešte doprojektovať. S ňou sa budeme uchádzať o dotáciu v jednom z ďalších kôl výzvy,“ hovorí primátor mesta Peter Antal a ako pripomína: „V roku 2018 sme priniesli zeleň na Námestie Matice slovenskej. Vznikli tu nové trvalkové záhony a v kruhovej časti námestia sa vysadili vzrastlé stromy. Zeleň, stromy a kvety však chceme dostať aj na celú Ulicu Š. Moysesa a výrazne tak zazelenať celé centrum nášho mesta.

V projekte sa počíta s vysadením viacerých druhov zelene a drevín, ktoré budú doplnené trvalkovými záhonmi. Z listnatých stromov sa vysadia napríklad dub, platan, ľaliovník, javor či katalpa, z ihličnatých borovica limbová a borovica lesná a z listnatých kvitnúcich krov muchovník, drieň či skalník. Súčasťou projektu je aj osadenie mestského mobiliáru, konkrétne bo budú lavičky s operadlom, kruhové lavičky okolo stromov, odpadkové koše, stojany na bicykle a informačné digitálne tabule. 
Projekt Zazelenania Ulice Štefana Moysea má mesto spracovaný už od roku 2018.
Účelom projektu je vysadiť vzrastlé stromy a konceptuálne vysadenú zeleň v centre mesta. Keďže je možnosť využiť finančné prostriedky z eurofondov, chceme do projektu zaradiť aj priľahlé dvory,“ hovorí primátor Peter Antal s tým, že aktuálne sa samospráva púšťa do prvej etapy, kde sa počíta s novou zeleňou. V niektorých z vnútroblokov sa budú rekonštruovať aj chodníky, ktoré sú v dosť zlom stave. „Použijú sa tu vodopriepustné materiály a súčasťou projektu sú aj digitálne informačné kiosky. Druhú etapu chceme urobiť od bánk smerom na koniec Ulice Štefana Moysesa, rovnako tak s vnútroblokmi,“ uzatvára primátor Antal. 
 
 
 

Skočiť na hlavné menu