Želiezovce chcú revitalizovať vnútrobloky na sídliskách


Dátum: 12.07.2021

Obrázok k aktualite Želiezovce chcú revitalizovať vnútrobloky na sídliskách
Mesto Želiezovce plánuje revitalizovať svoje sídliská. Regeneráciu vnútroblokov v obytných zónach chce financovať z fondov Európskej únie.

Pripravované projekty majú byť podľa radnice zamerané na zlepšenie životného prostredia, budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciu na zmenu klímy a na opatrenia, ktoré prispejú k znižovaniu znečistenia ovzdušia a hluku. „Výzve vyhovuje lokalita na Fučíkovej  ulici, sídlisko pri Vrbovci, územie medzi bytovými domami na Mierovej ulici a na Slnečnej ulici,“ informoval magistrát.

Mesto už pripravilo projekty pre vnútrobloky na Mierovej a na Slnečnej ulici. Na revitalizáciu lokalít na Fučíkovej ulici a pri Vrbovci chce hľadať zdroje v ďalších výzvach. „Hodnota navrhovaných aktivít projektu je 293.909,77 eura, mestským zastupiteľstvom schválená päťpercentná spoluúčasť mesta je v hodnote 14.695,49 eura,“ oznámil magistrát.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu