Železničnú trať z Čadce do Česka zmodernizujeme


Dátum: 15.03.2021

Obrázok k aktualite Železničnú trať z Čadce do Česka zmodernizujeme

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo podklady pre vyhlásenie súťaže na modernizáciu železničnej trate v úseku Čadca –  hranica Slovenskej a Českej republiky. Celková dĺžka modernizovaného úseku, ktorý je súčasťou dvoch európskych koridorov, bude 4,9 km.  Železnice Slovenskej republiky dnes vyhlásili verejné obstarávanie na projekt, ktorý plánujú financovať z dvoch eurofondových zdrojov.

traťový úsek CA - st. hranica pohlad na Cadcu
Vlani sa nám podarilo pridať vlakové spoje smerom na Čadcu, vieme, že miestni obyvatelia veľmi intenzívne využívajú železničnú dopravu. Preto som rád, že pripravujeme ďalší projekt, ktorý ju skvalitní. Predpokladám, že verejné obstarávanie uzavrieme ešte v tomto roku, tak aby sme so stavebnými prácami mohli začať už budúcu jar,“ povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.
Projekt „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa“ zahŕňa modernizáciu dvojkoľajnej, elektrifikovanej trate na rýchlosť 120 km/h s obnovou železničného zvršku aj spodku, modernizáciou trakčného vedenia, vybudovaním protihlukových stien a moderných zabezpečovacích zariadení. Súčasťou bude aj premiestnenie a celkové obnovenie jedinej zastávky na trati – Svrčinovec. Pribudnú tu napríklad nové nástupištia, prístrešky pre cestujúcich, osvetlenie a informačné prvky. Na trati sa zrekonštruujú a vybudujú nové priepusty, podjazdy, mosty a zrušia sa niektoré existujúce železničné priecestia.

,,Som veľmi rád, že región KYSUCE zažíva ďalší významný míľnik. Oceňujem, že minister dopravy kladie veľký význam nielen na diaľnicu D3, ale aj na projekt modernizácie železničnej trate. Ide o významný stimul pre železničnú dopravu v našom regióne, ktorá bude v najbližších rokoch hrať kľúčovú úlohu pre cestujúcich,“ uviedol poradca ministra dopravy pre región Kysúc Jozef Mozol.
Projekt je z dôvodu financovania rozdelený na dve sekcie.

Sekcia A: Čadca/mimo/ – Svrčinovec zastávka  (2,7 km) má už z roku 2020 podpísanú zmluvu o financovaní z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu. Celková suma grantu je takmer 47 miliónov eur (z toho: príspevok EÚ: 39 883 237 eur a príspevok ŠR: 7 038 218 eur). V rámci grantu bude financovaný aj stavebný dozor, ktorý však bude predmetom samostatného verejného obstarávania.
Sekcia B: Svrčinovec - štátna hranica ČR/SR (2,2 km) sa plánuje na financovanie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámer bol schválený na predpokladanú sumu 31 miliónov eur. Ministerstvo dopravy a výstavby predpokladá podpis zmluvy o financovaní v priebehu tohto roka.
Obidve sekcie majú oprávnené obdobie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ do konca roka 2023. Stavebné práce sa budú vykonávať naraz na celom úseku a ich trvanie sa odhaduje na 25 mesiacov.


Skočiť na hlavné menu