Železnice SR pripravujú výstavbu nového osobného terminálu Bratislava - Lamačská brána


Dátum: 09.08.2021

Obrázok k aktualite  Železnice SR pripravujú výstavbu nového osobného terminálu Bratislava - Lamačská brána

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú vybudovať terminál integrovanej osobnej prepravy Bratislava - Lamačská brána na traťovom úseku Devínska Nová Ves - Bratislava Hlavná stanica - Podunajské Biskupice. Investíciu na dva roky s predpokladanou cenou 6,4 mil. eur bez DPH chcú financovať s využitím peňazí Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a zo štátneho rozpočtu. Štátny operátor železničnej infraštruktúry už vyhlásil verejnú súťaž vo Vestníku verejného obstarávania.

Zámerom projektu je zriadenie železničnej zastávky v medzistaničnom úseku dvojkoľajnej železničnej trate Devínska Nová Ves - Lamač v mieste navrhovaného predĺženia Saratovskej ulice, križujúcej železničnú trať. Železničná zastávka bude umiestnená severne od sídliska Dúbravka medzi Agátovou ulicou a cestou II/505, bezprostredne pri plánovanom mostnom objekte predĺženia Saratovskej ulice.

Súčasťou zákazky je okrem realizácie stavebných prác vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti pre uvedenú dokumentáciu a majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov, ako aj inžinierka činnosť počas realizácie stavby, a tiež vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby.

Železničiari určili lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v tendri do 1. októbra 2021, platiť musia minimálne dvanásť mesiacov, teda do 1. októbra 2022.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu