Železnice SR pripravujú modernizáciu traťového úseku Poprad - Markušovce, náklady presahujú šesťsto miliónov eur


Dátum: 26.07.2022

Obrázok k aktualite Železnice SR pripravujú modernizáciu traťového úseku Poprad - Markušovce, náklady presahujú šesťsto miliónov eur

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú vyhlásiť verejné obstarávanie na modernizáciu 32-kilometrovej trate z Popradu do Markušoviec, ktorá obsahuje zmeny trasy a zvýšenie rýchlosti. Náklady vo výške viac ako šesťsto miliónov eur eur by mali financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR (úsek Poprad - Vydrník za 264,1 mil. eur) a z Programu Slovensko (úsek Vydrník - Markušovce za 341,8 mil. eur).

Podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR projekt je potrebný, trať treba modernizovať prioritne, keďže jej končí životnosť a Slovensko musí do roku 2030 splniť nariadenia transeurópskej dopravnej siete. Na časti úseku by vlaky mohli jazdiť rýchlosťou aj 180 kilometrov za hodinu.

Analytici odporúčajú pokračovať v projekte, no zreálniť náklady o 35 miliónov eur a zvážiť ďalšie zníženie o 75 miliónov eur nebudovaním preložky v úseku Spišská Nová Ves - Markušovce. „Stála by 75 miliónov eur a vlaky by zrýchlila len o 1 minútu. O ďalších 35 miliónov eur sa dá znížiť odhad nákladov porovnaním jednotkových cien, aj po zohľadnení nárastu cien v poslednom období,“ informoval v utorok na sociálnej sieti ÚHP. Navrhuje tiež zvážiť vyššiu traťovú rýchlosť v úsekoch, kde budú úpravy. Predpokladaná rýchlosť na modernizovanom úseku je 160 kilometrov za hodinu, podľa inštitúcie už navrhnuté technické riešenie umožňuje aj 180 kilometrov za hodinu.

ŽSR by podľa ÚHP mali zadať práce na globálnom systéme mobilnej komunikácie (GSM-R) ako opciu. „Teraz je GSM-R aj v samostatnom projekte. Keďže sa ale nevie, ktorý z nich sa bude realizovať skôr, vynechať GSM-R v jednom z nich nie je ideálne. Riešením je obstarať to ako opciu, čiže možnosť, aby ŽSR mohli až počas výstavby povedať, či ju budú chcieť uplatniť alebo nie,“ uviedol ÚHP.

Pri vyhlasovaní verejných obstarávaní analytici navrhujú, aby ich ŽSR rozumne rozložili v čase a súbežne s týmto projektom nevyhlasovali plánované tendre na ďalšie veľké projekty. Mohlo by to spôsobiť nárazový tlak na kapacity v stavebníctve a znížiť konkurenciu pri prihlasovaní. Projekt nadväzuje na štúdiu uskutočniteľnosti k modernizácii železničnej trate Žilina - Košice - Čierna nad Tisou z roku 2015, o jej hodnotení bude ÚHP informovať čoskoro.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu