Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín


Dátum: 14.01.2019

Obrázok k aktualite Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín
Krátky popis:

Cieľom predkladaného projektu „Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M. R. Štefánika, Trenčín“ je ochrana a podpora ekosystémových služieb poskytovanými mestským parkom ako prvkom zelenej infraštruktúry prispievajúcim k zvyšovaniu kvality života v mestskom prostredí a adaptability územia mesta Trenčín na klimatickú zmenu. Cieľ projektu sa má dosiahnuť rekonštrukciou porastových štruktúr časti zelených pľúc mesta Trenčín - revitalizáciou zeleného parku M.R. Štefánika poskytujúceho biodiverzite prostredie a umožňujúci ekosystémom  fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí.
trencin
Výsledkom projektu bude zvýšenie podielu zelenej infraštruktúry na celkovej rozlohe mesta Trenčín prostredníctvom vybudovania 1 prvku zelenej infraštruktúry - zelený park poskytujúci biodiverzite prostredie a umožňujúci ekosystémom  fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí a 33.582 m2 obnoveného otvoreného priestranstva v mestskej  oblasti – Trenčína.
trencin1
Prijímateľ:  Mesto Trenčín
Celkové oprávnené náklady projektu:  379 684,68 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 360 700,45 €
Vlastné zdroje:  18 984,23  €
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 4/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2018
trencin2
Skočiť na hlavné menu