Združenie Tatry–Pieniny LAG môže na aktivity získať dva milióny eur z fondov EÚ


Dátum: 20.11.2017

Obrázok k aktualite Združenie Tatry–Pieniny LAG môže na aktivity získať dva milióny eur z fondov EÚ
Stratégia miestneho rozvoja združenia Tatry – Pieniny LAG so sídlom v Spišskej Starej Vsi bola schválená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Región tak bude môcť na svoje aktivity čerpať zo zdrojov Európskej únie (EÚ) takmer dva milióny eur. Zároveň toto združenie získalo štatút miestnej akčnej skupiny.

      „Naša stratégia bude vedená komunitou a nesie názov Od Tatier k Dunajcu. Pozostáva z viacerých oblastí vo verejnom i súkromnom sektore,“ informoval primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak. Ide napríklad o úpravu verejných priestranstiev, budovanie a skvalitňovanie infraštruktúry v regióne, sociálne a komunitné služby či podporu poľnohospodárskej prvovýroby, malých rodinných fariem, mikropodnikov a skrášľovanie územia pre turistov.

      Z celého Slovenska bolo podaných 121 žiadostí a rezort pôdohospodárstva nakoniec vybral 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktorým schválil stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou. „Naše združenie, ktoré funguje v rámci Programu rozvoja vidieka, združuje 64 členov, z toho 31 miest a obcí. Zvyšok tvoria podnikatelia, občianske združenia a fyzické osoby prevažne z okresov Poprad, Stará Ľubovňa a Kežmarok. Schválenie tejto stratégie nám umožní čerpať finančné prostriedky v celkovej výške 1,98 milióna eur z fondov EÚ. Predpoklad je, že zdroje budeme môcť využívať od polovice budúceho roka,“ uzatvára Bieľak.

Zdroj. TASR

Skočiť na hlavné menu