Zdravotnícke zariadenia v Lehniciach a Győri spojil cezhraničný projekt


Dátum: 24.11.2021

Obrázok k aktualite Zdravotnícke zariadenia v Lehniciach a Győri spojil cezhraničný projekt
Zdravotnícke zariadenia v Lehniciach pri Dunajskej Strede a v maďarskom Győri spojil cezhraničný projekt, ktorého hlavným cieľom je výmena skúseností a metód v rehabilitačnej liečbe. Vďaka projektu budú zakúpené rehabilitačné zariadenia, ktoré sa budú využívať pri liečbe pacientov, informovala o tom projektová manažérka Alexandra Magulák.

Zdravotnícke zariadenie Vitalita n.o. Lehnice a nemocnica Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház tak môžu zlepšiť kvalitu liečby pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode s pohybovým deficitom a po poraneniach s ťažkým pohybovým deficitom. Projekt získal finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko vo výške 339.454 eur, celkový rozpočet je 399.357 eur. Pre Lehnice je z toho určených 219.777 eur.

„Cieľovou skupinou sú zamestnanci partnerov projektu, ako sú rehabilitační lekári, zdravotnícke sestry, fyzioterapeuti, sekundárnou naši pacienti, ale tiež obyvatelia širšieho okolia Trnavského samosprávneho kraja a kraja Győr – Moson – Soppron,“ uviedla Magulák. Termín ukončenia projektu je stanovený na koniec februára 2022.

Vitalita Lehnice ako jedno z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku otvorilo v apríli 2019 špecializovanú nemocnicu v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu