Zborov: Obec otvorila novú materskú školu, jej kapacita je pre 160 detí


Dátum: 05.09.2022

Obrázok k aktualite Zborov: Obec otvorila novú materskú školu, jej kapacita je pre 160 detí
Obec Zborov otvorila v pondelok novú materskú školu. Poskytne dostatočnú kapacitu pre všetkých predškolákov v obci. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero a starosta Zborova Ján Šurkala. TASR o tom informoval Michal Šľachta z Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

"Zborov patrí medzi dobré príklady obcí, kde pôsobí funkčný inkluzívny tím zložený z pedagogického, rodičovského asistenta a sociálneho pedagóga. Vďaka nemu sa zabezpečila aj vzorová práca s rodinou. Inkluzívne tímy sú realizované prostredníctvom národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktorý koordinuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity," povedal Hero. Nové priestory materskej školy, inkluzívne vzdelávanie a odborná starostlivosť venovaná deťom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia sú podľa jeho slov prínosom pre komplexný rozvoj detí.

Obec postavila materskú školu prostredníctvom výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo vnútra SR.

Na výstavbu obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 1,7 milióna eur. V novej budove materskej školy sa bude môcť vzdelávať až 160 detí, v starých priestoroch bola vytvorená kapacita len pre 85 škôlkarov. V tomto školskom roku nastupuje do materskej školy spolu 105 detí v šiestich triedach, dve ostávajú v zálohe. Budovu postavil obecný sociálny podnik, v rámci ktorého sú zamestnaní aj obyvatelia miestnej rómskej komunity.

"Obec chce týmto dosiahnuť inklúziu, ale aj zjednodušiť a zefektívniť nábeh a dochádzku detí z rómskej komunity do riadneho školského prostredia. Za dôležitý faktor považujme, že v Zborove rozvíjajú činnosť aj Omamy, ktoré pracujú s najmenšími deťmi narodenými do chudoby a pripravujú ich na dobrý štart v materskej a následne v základnej škole," uviedol starosta obce Zborov.

Ako dodal, zlepšovanie podmienok života Rómov, či už v oblasti bývania alebo vzdelávania, má dosah na životnú úroveň celej obce.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu