Zberný dvor Martinček


Dátum: 15.04.2021

Obrázok k aktualite Zberný dvor Martinček
 ZD_Martinček_
Názov: Zberný dvor Martinček
 
Krátky popis: Cieľom projektu boli malé stavebné práce súvisiace s výstavbou zberného dvora a umiestnenie zberných kontajnerov na odpad vrátane potrebného technického a technologického  zázemia (traktor s príslušenstvom, plošinová váha). ZD je určený na príjem, zhromažďovanie a separovanie odpadov v zmysle Zákona  o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a poskytuje odpadový servis obyvateľom obce Martinček a geograficky blízkym obciam. Projekt prispel k zavedeniu trendu minimalizácie zmesového KO, k zníženiu nákladov obce súvisiacich s nakladaním KO a zlepšeniu kvality života obyvateľov. Obec zvýšila realizáciou projektu environmentálnu disciplínu a záujem obyvateľov o stav životného prostredia.
 
Prijímateľ:  Obec Martinček
Celkové oprávnené náklady projektu:  58 617,01 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   55 686,16 EUR
Vlastné zdroje:   2 930,85 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 04/2020 - 07/2020 (4 mesiace)
 ZD_Martinček_3
Skočiť na hlavné menu