ZAVEDENIE SYSTÉMU RIADENIA KVALITY V ZBORE VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 12. apríla 2018 vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SYSTÉMU RIADENIA KVALITY V ZBORE VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2018-2:

Vyzvanie na národný projekt ZAVEDENIE SYSTÉMU RIADENIA KVALITY V ZBORE VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE (PDF, 691 kB)

Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 6 MB)


Skočiť na hlavné menu