Zástupcovia okresov Svidník a Stropkov sa dohodli na vytýčení hraníc subregiónov


Dátum: 28.08.2020

Obrázok k aktualite Zástupcovia okresov Svidník a Stropkov sa dohodli na vytýčení hraníc subregiónov
Vytýčenie hraníc subregiónov na nové programové obdobie 2021-2027 bolo cieľom piatkového stretnutia zástupcov okresov a miest Svidník a Stropkov s vedením Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v Prešove. Okres Svidník bude patriť do regiónu Šariš a okres Stropkov do regiónu Horný Zemplín.
      "Pred mesiacom vyšla metodika z nového ministerstva (Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pozn. TASR), ktorá dáva smery ohľadom štatútu Rady partnerstva, ktorý je dôležitý pre rozhodovanie eurofondov a iných zdrojov v novom programovom období. Súčasťou toho, že gestori sú vyššie územné celky bolo, aby si každý VÚC určil svoje subregióny alebo strategicko-plánovacie regióny (SPR)," uviedla vedúca Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK Martina Slivková.
      Ako ďalej povedala, pripravili si rozdelenie Prešovského kraja na tri celky z historického hľadiska, a to Spiš, Šariš a Zemplín.
      "Pozvali sme si zástupcov okresu Svidník a Stropkov, pretože sme chceli dosiahnuť hranicu medzi okresmi na začiatku konsenzom. Vieme, že v minulosti boli spoločným okresom, majú svoje prepojenia, ale na druhej strane, z historického hľadiska, patria do iných historických regiónov. Záverom je to, že okres Svidník bude v regióne Šariš a Stropkov bude patriť pod Horný Zemplín," vysvetlila Slivková s tým, že SPR Šariš bude mať centrum v Prešove a SPR Horný Zemplín v Humennom.
      Nové programové obdobie 2021-2027 si kladie za cieľ zintenzívniť integráciu kohéznej politiky do národných politík a integrovaných politík rozvoja VÚC, miest a obcí.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu