Zasadanie Rezortnej koordinačnej skupiny


Dátum: 16.10.2015

Obrázok k aktualite Zasadanie Rezortnej koordinačnej skupiny
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20. októbra 2015 (utorok) o 13:00 h sa uskutoční zasadanie Rezortnej koordinačnej skupiny ÚV SR vo formáte pre politiku súdržnosti EÚ (RKS). Predmetné zasadanie RKS sa bude konať v budove Úradu vlády SR na Nám. slobody 1 v zasadacej miestnosti č. 004.
 
Predmetom rokovania RKS bude diskusia k nasledovným bodom:
 
1.Príprava pozície SR k návrhu záverov Rady predložených luxemburským predsedníctvom na zasadnutie pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia (SAWP);
2.Informácia o príprave SK PRES a prioritných témach za oblasť politiky súdržnosti;
3.Rôzne.
 
Skočiť na hlavné menu