Zapojte sa do Workshopu IDEA-HACK 1, ktorý prepojí inovácie s technológiami a nápadmi


Dátum: 21.02.2017

Obrázok k aktualite Zapojte sa do Workshopu IDEA-HACK 1, ktorý prepojí inovácie s technológiami a nápadmi

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pozýva odborníkov z oblasti informačných technológií, start-upistov, pracovníkov inštitúcií verejnej správy, ale aj študentov na Workshop IDEA-HACK1, ktorého výsledky budú spracované do nových výziev a kvalitných projektov. Hlavnou témou workshopu je zvýšenie inovačnej kapacity malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike. Prihlášky na workshop so spracovanými esejami  je potrebné zaslať do  10. marca t.r.  

Účastníci budú riešiť témy projektov, ktoré umožnia najmä malým a stredným podnikateľom získať prístup k elektronickým službám, ale aj témy interaktívnych riešení pre registre verejnej správy a pre inovatívne riešenia vo vládnom cloude. Diskusia k predloženým návrhom tak bude smerovaná na kreáciu tém pre národné alebo dopytové projekty v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7.

 

„Náš úrad počúva občanov, podnikateľov a odbornú verejnosť, chceme vedieť, čo je treba zlepšiť v odstraňovaní byrokratických bariér, chceme zapojiť odborníkov v oblasti IT, verejnú správu, študentov, aby nám pomohli vytvoriť dobré projekty. Také projekty, ktoré biznisu pomôžu v komunikácii s verejnou správou, k zjednodušeniu procesov a k väčšej transparentnosti. Malí a strední podnikatelia sú dôležitou súčasťou ekonomiky tejto krajiny. Projektami pre nich chceme vytvoriť priestor pre ich lepšie umiestnenie na jednotnom digitálnom trhu. Workshop, ktorý organizujeme je jednou z diskusií k tejto téme, a verím, že pomôže otvoriť zaujímavé témy a podnety ktoré náš úrad pretaví do dobrých výziev a kvalitných projektov,“ informovala Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.    

 

Téma: Zvýšenie inovačnej kapacity malých a stredných podnikateľov (MSP) v digitálnej ekonomike

Cieľ:

 • Zvýšenie integrovanosti Slovenska do jednotného digitálneho trhu – zvýši sa predaj a nákup tovaru a služieb online;
 • Zvýšenie životaschopnosti malých a stredných podnikateľov vďaka možnostiam, ktoré poskytnú zdieľané služby verejnej správy;
 • Zvýšenie dopytu po inovatívnych riešeniach v oblasti informačno-komunikačných technológií vyvolá rast počtu MSP, ktorí sa budú podieľať na vytváraní takýchto riešení.

 

Čo hľadáme:

Hľadáme témy projektov, ktoré umožnia najmä MSP získať prístup k elektronickým službám, primárne vyvinutých pre potreby verejnej správy. MSP môžu nad týmito službami stavať vlastné riešenia a rozšíriť tak prínosy investícii.

Hľadáme témy pre inovatívne riešenia, ktoré by mohol poskytovať vo vládnom cloude celej verejnej správe, ako napríklad tvorbu materiálov, e-Learningové nástroje, vizualizačné nástroje, nástroje pre meranie spokojnosti, nástroje pre riadenie produktivity a podobne.

Hľadáme riešenia pre registre verejnej správy, ktoré sa budú transformovať do podoby interaktívnych nástrojov a podporovať dôveryhodnosť subjektov a zlepšovať informácie o produktoch. Nástroje pre ochranu spotrebiteľa v podmienkach jednotného digitálneho trhu. Odstraňovanie transakčných nákladov a procesných bariér, znižovanie administratívnej záťaže.  

 

Kto sa môže zapojiť:

Malí a strední podnikatelia, študenti, „start-upisti“, ale aj pracovníci inštitúcií verejnej správy a spoločne hľadať inovatívne riešenia pre konkrétne projekty v oblasti informatizácie verejnej správy. Ako príklad možno uviesť využívanie elektronických schránok pre doručovanie korešpondencie firmám, elektronické služby štátu, či aplikácie, ktoré zvýšia verejnú kontrolu a transparentnosť.

 

Cieľ workshopu:

Diskusia k predloženým návrhom a kreácia tém pre národné alebo dopytových projekty, špecifický cieľ 7.2, Operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. (viac info.: dokument Východiská pre prípravu projektov Operačný program integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, st. 38 až 40)

 

Záujemcovia  o účasť na Workshope IDEA-HACK1 musia splniť tieto kritériá:

 1. vyplniť prihlášku (meno alebo názov tímu, členovia tímu, skúsenosti s verejnou správou);
 2. vypracovať motivačnú esej (v minimálnom rozsahu 600 slov), ktorá bude navrhovať unikátne využitie informačných technológií vo verejnej správe k téme
 3. zaslať na idea-hack1@vicepremier.gov.sk

 

Povinné časti eseje:

 • výber témy (zo zoznamu 5 tém esejí) ako aj zdôvodnenie daného výberu;
 • prečo chcem zlepšiť štát;
 • aký problém by sme chceli vyriešiť;
 • aké riešenie navrhujeme (vrátane odkazov na webové riešenia, výskumu, technológie, konkurenčného produktu a podobne);
 • aké prínosy pre jednotlivé cieľové skupiny vďaka riešeniu získame;
 • ako náročné by bolo riešenie v praxi nasadiť.

 

Témy esejí o prepojení inovácií, technológií a nápadov:

Inovácie

 • Téma 1: Štát v ére big-data (ako na základe analýzy veľkého množstva údajov dokážeme prísť s novými odporúčaniami pre rozhodovanie a službami pre občanov, vizualizácie údajov, využitie geo-údajov)

Technológie

 • Téma 2: e-Government ako platforma (služby štátu, nad ktorými bude možné budovať inovatívne riešenia)
 • Téma 3: Nové typy služieb a personalizovaná verejná správa (mobilný government)
 • Téma 4: Elektronická identifikácia, autentifikácia a autorizácia

Nápady

 • Téma 5: Aké opatrenia pomôžu digitálnej ekonomike a elektronickému obchodu.

 

Účastníci zároveň získajú cenné informácie pre zapojenie do pripravovanej výzve a zároveň prispejú k rozšíreniu okruhu možných žiadateľov. Šancu má naozaj každý, stačí sa zapojiť do výzvy k výberovému konaniu.

Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/
 
 


Skočiť na hlavné menu