Základnú školu v Stupave nadstavia za viac ako dva milióny eur


Dátum: 23.05.2021

Obrázok k aktualite Základnú školu v Stupave nadstavia za viac ako dva milióny eur

Základnú školu na Školskej ulici v Stupave (okr. Malacky) nadstavia za viac ako dva milióny eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom mesto oznamuje výsledok verejnej súťaže na stavebné práce. „Predmetom návrhu je nadstavba panelovej školy ľahkou oceľovou konštrukciou s výplňou drevenými sendvičovými panelmi," uvádza sa v oznámení. Zhotoviteľom je spoločnosť P.S. in zo Žiliny. Vysúťažená hodnota zákazky je 2 036 956 eur bez DPH. Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie - Integrovaný regionálny operačný program.

Nadstavovať budú nad druhé nadzemné podlažie, na už existujúci objekt školy. „Škola je delená na dva trakty - školský a telocvičňový s technickým zázemím," uvádza obstarávateľ. Súčasťou školského traktu sú kmeňové aj odborné učebne, sociálne zariadenia, kabinety a kancelárske priestory pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy, priestor stravovacieho zariadenia so zázemím a skladovacími priestormi, zubná ambulancia a byt školníka. Telocvičňový trakt, ktorý je napojený na školský priestor prepojovacou presklenou chodbou, je vybavený veľkou telocvičňou, malou telocvičňou, náraďovňou, šatňami so sprchami, kabinetom telesnej výchovy, dostavanou športovou halou, kotolňou a priestorom pre voľnočasové aktivity.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu