Začína sa výstavba cyklotrasy Holíč-Skalica


Dátum: 08.08.2022

Obrázok k aktualite Začína sa výstavba cyklotrasy Holíč-Skalica
Prvé časti cyklotrasy v rámci projektu s názvom Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie sa začínajú budovať. Žiadateľom o nenávratné finančné prostriedky (NFP) a realizátorom stavby je Združenie obcí CykloEko, ktorého zakladateľmi sú mestá Holíč a Skalica a obce Kátov a Vrádište. TASR o tom informoval hovorca mesta Holíč Jaroslav Čársky.

Cieľom projektu je spájanie turisticky zaujímavých miest s vylúčením motorovej dopravy. Cyklotrasa bude mať po dokončení celkovú dĺžku 3,206 kilometra. "Sekundárne spojí aj dvoch najvýznamnejších zamestnávateľov v okrese Skalica, a to podniky spoločností Schaeffler Skalica a Eissmann Group Automotive Slovensko v Holíči," uviedol Čársky.

Cyklotrasa Holíč - Skalica je rozdelená do viacerých etáp. Aktuálne sa bude budovať prvá etapa, kde sa cyklotrasa začína v Holíči a povedie až k železničnej stanici Kátov. "Z dôvodu nevyrovnaných majetkových pomerov sa tu končí. Riešením však je pokračovanie do obce Kátov a okolo bývalého poľnohospodárskeho družstva ku Skalickým rybníkom. Od Skalických rybníkov bude pokračovať popri železnici až do Skalice k priemyselnému areálu. To je ďalšia časť riešenej cyklotrasy," doplnil hovorca mesta Holíč.
Všetci členovia Združenia obcí CykloEko sa podieľajú aj na spolufinancovaní projektu vo výške piatich percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. "Cyklotrasa je už vysúťažená a úspešným uchádzačom je firma Swietelsky-Slovakia. Tá ponúkla realizáciu prác vo výške 827.999,30 eura s DPH. V najbližších dňoch sa uskutoční odovzdanie staveniska dodávateľovi stavby. Investícia by mala byť ukončená do mája 2023," informoval primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ, OP INTERREG V-A,SK-CZ 2014-2020,

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu