Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce


Dátum: 14.12.2022

Obrázok k aktualite Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce
 Nýrovce
 
Názov: Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce
Krátky popis: Cieľom projektu bola snaha o zachovanie a podporu biodiverzity v obci Nýrovce prostredníctvom realizácie výsadby líniových biokoridorov a biocentier v siedmich vybraných oblastiach.        
Prijímateľ:  Obec Nýrovce
Celkové oprávnené náklady projektu:  344 243,40 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   327 031,23 EUR
Vlastné zdroje:   17 212,17 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 03/2022 - 04/2022 (1 mesiac)
Nýrovce1
Skočiť na hlavné menu