Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce


Dátum: 15.05.2023

Obrázok k aktualite Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce
Názov: Zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v meste Želiezovce
Krátky popis: Hlavným cieľom projektu bolo vyriešiť problém zanikajúcej a neudržiavanej zelene a vegetácie v extraviláne mesta, snaha o zachovanie a podporu biodiverzity v meste a realizácia výsadby líniových biokoridorov a biocentier. Mesto týmto projektom zabezpečilo vznik novej zelenej infraštruktúry s cieľom obnoviť prírodný charakter krajiny, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
Prijímateľ:  Mesto Želiezovce
Celkové oprávnené náklady projektu:  274 930,00 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   261 183,50 EUR
Vlastné zdroje:   13 746,50 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 1/2019 - 3/2022 (38 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu