Začali stavať spoločný chodník a cyklochodník z Trnavy do susedného Bieleho Kostola


Dátum: 18.08.2022

Obrázok k aktualite Začali stavať spoločný chodník a cyklochodník z Trnavy do susedného Bieleho Kostola

Trnava začala s výstavbou chodníka a cyklochodníka v časti Kamenný mlyn. Pôjde o pokračovanie spoločnej cestičky z krajského mesta do susednej obce Biely Kostol. Od iných podobných cestičiek sa bude líšiť tým, že jej podstatná časť povedie okrajom rybníka.

Spoločný chodník bude stáť viac ako 1,1 milióna eur, Trnava naň získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov, konkrétne z výzvy zameranej na zvyšovanie atraktivity nemotorovej dopravy. O zákazku sa vo verejnom obstarávaní uchádzali len dve stavebné firmy. Cyklisti a chodci by po približne 650 metrov dlhom chodníku mali prvýkrát prejsť v apríli budúceho roku.

Spoločná cestička pre peších a cyklistov povedie okrajom súčasného parkoviska na Kamennej ceste cez premostenie jestvujúceho vodného kanála až do priestoru Horného rybníka, kde je vedená po vytvorenom násype. V priestore Horného rybníka navrhovaná cyklotrasa klesá o približne jeden meter, aby bol umožnený bližší kontakt návštevníkov s vodnou plochou. Cestička sa končí na hranici katastra s obcou Biely Kostol. Súčasťou navrhovanej cyklotrasy sú aj plochy pre posedenie a odpočinok návštevníkov, na to bude slúžiť drobná architektúra.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu