Začala sa výstavba nového cyklomosta cez rieku Moravu. Spojí obce Vysoká pri Morave a Marchegg


Dátum: 22.04.2021

Obrázok k aktualite Začala sa výstavba nového cyklomosta cez rieku Moravu. Spojí obce Vysoká pri Morave a Marchegg

Vŕtaním mostových pilót vo štvrtok 22. apríla 2021 sa naplno rozbehli stavebné práce na projekte cyklolávky medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg. Most cez rieku Morava prepojí medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou cyklotrasou Kamp-Thaya-March. Dĺžka mosta bude 270 metrov a dokončený má byť do leta budúceho roka. Projekt realizujeme v spolupráci so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko.

„Cykloturizmus je v Bratislavskom kraji veľmi obľúbeným spôsobom trávenia voľného času. Už dnes máme v kraji viac ako tisíc kilometrov značených cyklotrás. Teším sa, že budúci rok vďaka novému cyklomostu vzniknú ďalšie možnosti na bicyklovanie a spoznávanie krás povodia rieky Moravy,“ uviedol na kontrolnom dni stavby Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Nový cyklomost cez rieku Morava bude mať dĺžku 270 metrov a šírku 4 metre. Konštrukcia bude zavesená na oceľových pilieroch. Návrh mosta je realizovaný ako 5-poľová konštrukcia s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2×25 m. Maximálna výška pilierov je 17 metrov a po dokončení ostane minimálna plavebná výška 7 metrov.

Stavebné práce sa realizujú prevažne z rakúskej strany z dôvodu ochrany slovenskej chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Na slovenskej strane sa bude realizovať násyp prístupovej rampy a predpolie.

Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je v priebehu prvého polroka 2022. Celkové náklady na projekt sú spolu 912 800,00 EUR s DPH. Bratislavská župa financuje 2 170 800,00 EUR s DPH.

„Projekt okrem ekologickej cyklodopravy a turizmu podporí aj cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj. Taktiež pomôže vytváraniu nadnárodných partnerstiev a teda je odpoveďou na neustále sa meniacu diverzitu európskej spoločnosti,“ uzavrel bratislavský župan Juraj Droba.

Lokalita
 • Prepojenie medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony s rakúskou národnou cyklotrasou yklotrasou Kamp-Thaya-March (KTM).
 • Cyklomost je situovaný na slovenskej strane v povodí rieky Moravy v chránenej krajinnej oblasti Záhorie približne 5 km južne od obce Vysoká pri Morave v okrese Malacky. Na rakúskej strane sa začína priamo v obci Marchegg pri pamätníku colnej stráže.
 • Od Cyklomosta slobody v Devínskej Novej Vsi je vzdialený približne 10,5 km proti toku rieky Morava.
 • Spojením názvov obcí vznikol aj názov projektu Vysomarch.
 • Stavba leží mimo porastu lužného lesa.
Základné parametre stavby
 • Dĺžka cyklomosta: 270 m
 • Šírka mosta: 4 m
 • Rozpätie mosta: 5-poľová konštrukcia s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2x25m
 • Výška mosta: 20 m (od hladiny Q po vrch pylónov)
   
Technické riešenie
 • Dominantným prvkom návrhu je samotné premostenie Moravy – ide o konštrukciu zavesenú na oceľových pilieroch.
 • V mieste nad riekou dosahuje premostenie svoju maximálnu výšku. Zvyšok mosta predstavujú železobetónové predpolia. Kolmo na most je navrhnutá nájazdová rampa, ktorá prepája existujúcu cyklotrasu so samotným mostom.
 • Celková dĺžka cyklomosta bude 270 m.
Stavba sa skladá z troch stavebných objektov:
 • Úprava cyklistickej komunikácie (SO 101-00)
 • Cyklomost ponad rieku Morava – hlavný objekt (SO 201-00)
 • Cyklomost ponad rieku Morava – predpolie Rakúsko (SO 202-00)
 • Mostný objekt je navrhnutý ako 5-poľový s rozpätím hlavného poľa 80 m a oboch predpolí 2×25 m. Nosnú konštrukciu tvoria dva konštrukčné systémy.
 • Hlavné pole s rozpätím 80 m je navrhnuté ako visutá oceľová konštrukcia s nosným lanom a závesmi, predpolia (západné a východné) sú navrhnuté ako železobetónové dvojtrámové nosníky s nábehmi.
 • Niveleta mosta bola navrhnutá tak, aby výška ponad rieku Moravu spĺňala plavebný gabarit, ktorý mal šírku 50 m a výšku 7 m nad bežnou plavebnou hladinou.Postup stavebných prác
 • S ohľadom na situovanie objektu bude čo najviac stavebných prác prebiehať z rakúskej strany, kde je pomerne bezproblémový prístup. Na slovenskej strane sa bude realizovať násyp prístupovej rampy a predpolie.
 • Samotná oceľová konštrukcia sa bude montovať smerom od stredu ku krajom (k podperám) pomocou autožeriava.
Začiatok stavebných prác: apríl 2021
Termín ukončenia: prvý polrok 2022
Náklady
 • spolu: 5.124.098,67 EUR s DPH
  • z toho: Dolné Rakúsko 3.064.599,58 EUR s DPH
  • BSK: 2.059.499,09 EUR s DPH  (spolufinancovanie BSK z vlastných zdrojov – 5% približne 200 tisíc eur)
 • o údržbu sa bude starať Regionálna správa ciest Bratislavského kraja
Foto: BSK / Monika Kováčová, Jozef Gabík
 

Skočiť na hlavné menu