Za osem mesiacov radnica v Liptovskom Mikuláši získala 2,5 milióna z externých zdrojov


Dátum: 12.08.2019

Obrázok k aktualite Za osem mesiacov radnica v Liptovskom Mikuláši  získala 2,5 milióna z externých zdrojov
Od nástupu tretieho primátorovania Jána Blcháča získalo mesto z externých zdrojov už 2,5 milióna eur.
Z eurofondov tak financuje radnica od začiatku roka až 15 projektov. Ide predovšetkým o podporu v oblasti školstva, projekty zo sociálnej oblasti a revitalizáciu verejných priestranstiev. 
 
„Aktuálne sme už aj administratívne uzatvorili projekt zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa vo verejnosti stretol s vysoko pozitívnou odozvou. Zo získaných viac ako 700-tisíc eur na projekt sme zakúpili techniku, ale aj hnedé zberné nádoby pre obyvateľov. Novinka zvýšila kvalitu nakladania s odpadom,“ podotkol viceprimátor Ľuboš Trizna. 
 
V tomto čase bolo ukončený a preverený proces verejného obstarávania na nové komunitné centrum, na ktoré radnica získala 300 tisíc. „Po podpise a kontrole zmluvy so zhotoviteľom môžeme pristúpiť k samotnej výstavbe centra, ktoré bude situované v Hlbokom,“ uviedol zástupca primátora. Novostavba komunitného centra prispeje k sociálnemu začleňovaniu vylúčených osôb, k zlepšeniu ich sociálnej situácie, k zvýšeniu vzdelanosti, čo podporí ich začlenenie medzi majoritu a zvýši možnosti uplatnenia na pracovnom trhu.
 
Vedenie mesta spolu s odborníkmi na prípravu projektov zároveň pracuje na príprave ďalších 50 projektov. 

Skočiť na hlavné menu