Za desaťročie získala Spišská Nová Ves z eurofondov zhruba 18,5 milióna eur


Dátum: 20.05.2019

Obrázok k aktualite Za desaťročie získala Spišská Nová Ves z eurofondov zhruba 18,5 milióna eur
Mesto Spišská Nová Ves získalo za predchádzajúcich desať rokov nenávratné finančné príspevky z európskych štrukturálnych a investičných fondov približne 18,5 milióna eur. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca referátu rozvoja mesta Darina Paveleková, samospráva sa aktívne zapája do výziev na čerpanie eurofondov. Takýmto spôsobom sa jej podarilo získať financie napríklad na školstvo, cestovný ruch, či ekologické projekty. Najnovšie sa uchádza o financie viac ako 200-tisíc eur na budovanie cyklotrasy.

Za posledné desaťročie bolo využitie európskych finančných prostriedkov v meste pestré. Vďaka nim sa podarilo zatepliť a vymeniť okná na piatich základných školách, čo viedlo k zníženiu energetickej náročnosti budov, a rovnako zriadiť odborné učebne. Podľa Pavelekovej sa vybudovalo aj regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, ale aj vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok. Eurofondy mesto čerpalo aj na propagáciu infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj. Podarilo sa vydať multijazyčné prostriedky, natočiť film o Národnom parku Slovenský raj, či zorganizovať zimnú a letnú infocestu pre domácich a zahraničných touroperátorov. Za peniaze z Európskej únie zregenerovali v meste námestie a postavili a zriadili Multifunkčné energetické a banícke centrum.

„Mesto sa aktívne zapája do výziev vyhlasovaných v rámci národných schém. Len za obdobie 2016 až 2018 boli podporené projekty za 339 072,50 eura,“ zhodnotila vedúca referátu mesta. Týkali sa znižovania energetickej náročnosti kina Mier a požiarnej zbrojnice, odstraňovania čiernych skládok, modernizácie priestorov zoologickej záhrady aj technologického vybavenia kultúrnych zariadení. Financie išli aj na multifunkčné ihrisko, detské dopravné ihriská, ďalej na prevenciu kriminality pre mládež i seniorov a podporu propagácie a rozvoja kultúry v meste.

Spišskonovoveská samospráva pokračuje v projektoch aj tento rok. Predložila už žiadosť o nenávratný finančný príspevok 203 503,39 eura na budovanie cyklotrasy. Projektovo sa pripravuje na možnosť podania ďalších dvoch žiadostí o NFP v tejto oblasti. „Plánuje sa zapojiť do výzvy na regeneráciu zelene vo vnútroblokoch sídlisk, ďalej na obnovu mestskej zelene, a taktiež na budovanie miestnych vodovodov, dobudovanie technickej infraštruktúry a nákup zariadení a technológie pre sociálny podnik,“ vymenovala Paveleková.​

Zdroj : SITA
 
 
Skočiť na hlavné menu