Z Operačného programu Výskum a inovácie budú podporené aj teamingové výskumné centrá.


Dátum: 27.02.2018

Obrázok k aktualite Z Operačného programu Výskum a inovácie budú podporené aj teamingové výskumné centrá.
 "Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú podporené zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja s celkovou plánovanou alokáciou vo výške 43 miliónov eur je plánované na marec," uviedol rezort školstva. Z výziev na podporu teamingových výskumných centier z Operačného programu Výskum a inovácie bude jedna pre Bratislavský kraj a jedna pre ostatné regióny Slovenska. 

Prioritou rezortu školstva a Výskumnej agentúry (VA) je zrýchliť proces schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na podporu teamingových výskumných centier v zmysle záväzkov, ktoré ministerstvo deklarovalo voči Európskej komisii. "Aj preto VA ponúkla všetkým štyrom subjektom – potenciálnym žiadateľom týchto výziev - individuálne konzultácie pre každý projekt jednotlivo, aby sa predišlo možnej chybovosti," poznamenal generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.

Podpora týchto centier je aj jednou z priorít Európskej komisie.

Cieľom teamingových centier je podpora špičkovej vedy prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu. Snahou je prepájanie kvalitných európskych univerzít a výskumných organizácií. Projekty sú zamerané na vytváranie výskumných centier, ktoré sa budú venovať aplikovanému výskumu, vrátane veľkého dôrazu na transfer poznatkov a technológií do praxe.
 
Zdroj: TASR
 
Skočiť na hlavné menu