Z Kohézneho fondu za 30 rokov jeho existencie investovali 179 miliárd eur


Dátum: 03.04.2023

Obrázok k aktualite Z Kohézneho fondu za 30 rokov jeho existencie investovali 179 miliárd eur
Za 30 rokov existencie Kohézneho fondu Európskej únie (EÚ) z neho do hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ investovali takmer 179 miliárd eur. Medzi jeho hlavné ciele patria zlepšenie dodávok vody a spracovania odpadu, energetická efektívnosť, energia z obnoviteľných zdrojov a cestná a železničná infraštruktúra. Pri príležitosti výročia vzniku fondu to v pondelok na svojom webe uviedla Európska komisia.

Fond sa zameriava na členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) je nižší ako 90 % priemeru EÚ. Fond zohrával kľúčovú úlohu pri rozvoji transeurópskej dopravnej siete, a to podporou výstavby a modernizácie 7 800 kilometrov ciest a 3 650 kilometrov železníc. Z fondu financovali najdlhší železničný tunel v juhovýchodnej Európe, ktorý vybudovali medzi mestami Elin Pelin, Vakarel a Kostenec v Bulharsku. Železničná trať medzi Varšavou a Gdyňou v Poľsku, na ktorú poskytli podporu z fondu, zlepšila osobnú dopravu v baltsko-jadranskom koridore. Prostriedky z fondu investovali aj do udržateľnej verejnej dopravy v mestách, napríklad do metra vo Varšave, v Budapešti, Bukurešti, Sofii a Prahe. V Bratislave vďaka podpore z Kohézneho fondu vybudovali električkovú trať v Petržalke.

Fond okrem toho prispel k modernizácii niekoľkých letísk s cieľom lepšie prepojiť členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004. Ako príklad možno uviesť letiská v Tallinne, vo Varšave, Vroclave a v Rzeszówe. Z fondu podporili aj investície do infraštruktúry, vďaka ktorým získalo šesť miliónov ľudí prístup k čistej pitnej vode a 10,5 milióna ľudí napojili na čistiarne odpadových vôd. Podporili aj recykláciu 4,2 milióna ton komunálneho odpadu. V programovom období 2021 - 2027 bude viac ako 37 % z celkových prostriedkov pridelených fondu vo výške 48,03 miliardy eur vyčlenených na podporu cieľov v oblasti klímy.

Prostriedky z Kohézneho fondu v súčasnosti čerpá 15 členských štátov, ktorých HND na obyvateľa bol v čase dohody o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027 nižší než 90 % priemeru EÚ. Ide o Bulharsko, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Kohézny finančný nástroj, ako sa Kohézny fond pôvodne nazýval, bol zriadený 1. apríla 1993 a účinnosť nadobudol v roku 1994.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu