Z eurofondov pôjde na biologicky rozložiteľný odpad 8 miliónov eur


Dátum: 29.10.2019

Obrázok k aktualite Z eurofondov pôjde na biologicky rozložiteľný odpad 8 miliónov eur

Z eurofondov pôjde na podporu zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ďalších 8 miliónov eur. Výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporí Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prostredníctvom 56. výzvy. Agentúru SITA o tom informoval hovorca ministerstva Tomáš Ferenčák. Potenciálni žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od dnes.

Na výzvu je v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 8 miliónov eur z Kohézneho fondu. Žiadať o príspevok môžu samosprávy, teda obce a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, ale aj obecné neziskové organizácie a obecné podniky. „Podporené budú projekty budovania kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov aeróbnym spôsobom,“ priblížil v tlačovej správe hovorca envirorezortu. Bližšie informácie o výzve a podmienky poskytnutia pomoci zverejnia na webstránke http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/ .

Ako pripomenul Ferenčák, boj proti komunálnemu odpadu, vrátane toho biologicky rozložiteľného, patrí medzi priority ministerstva životného prostredia. „Kým v roku 2015 skončili na skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 to bolo už len 54 percent. Zmeny k lepšiemu podčiarkuje aj medziročné porovnanie recyklácie komunálnych odpadov. Kým v roku 2017 sa podarilo recyklovať asi 29 percent komunálnych odpadov, minulý rok to bolo už 38 percent,“ dodal hovorca MŽP.

Zdroj : SITA


Skočiť na hlavné menu