Workshop pre žiadateľov v Nitrianskom kraji na predkladanie projektových zámerov - výzva IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.


Dátum: 03.05.2018

Obrázok k aktualite Workshop pre žiadateľov v Nitrianskom kraji na predkladanie projektových zámerov - výzva IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia výzvy v rámci ŠC 2.1.1 - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.
 
Miesto konania: 
Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála - kapacita 220 osôb
Dátum: 03.máj 2018, čas: 10:00 hod
 
Z kapacitných dôvodov si Vás dovoľujeme poprosiť o zaslanie menného zoznamu max. 2 nominovaných zástupcov na mailovú adresu: zuzana.janecek@land.gov.sk najneskôr do 25.4.2018 do 12:00 hod.

Skočiť na hlavné menu