Workshop „Nové fondy EÚ: príležitosti pre MNO v regiónoch“ v Žiline


Dátum: 01.07.2021

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF ŽSK Vás pozývajú na workshop „Nové fondy EÚ: príležitosti pre MNO v regiónoch“ zameraný na informačné a sieťovacie stretnutie mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov v ŽSK. Cieľom stretnutia bude vymeniť si informácie o príprave Integrovanej územnej stratégie v ŽSK, rozprávať sa o Vašich skúsenostiach so zapájaním sa do ich prípravy a diskutovať o možnostiach financovania aktivít MNO z nových fondov EÚ.

Termín konania: 1. júla 2021

Miesto konania: kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09

Pozvánka, program a bližšie informácie o workshope po kliknutí na tento odkaz

Kontakt: natalia.bohacikova@minv.sk  / (02 / 509 44 997)

Registračný formulár na workshop

Tešíme sa na Vašu účasť


Skočiť na hlavné menu